સરનામું (ભાગ-1)

શામળાજી ઉચ્ચતર માધ્યમિક હાઇસ્કુલ એટલે, સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ અને શિષ્ટાચાર નો ત્રિવેણી સંગમ ત્યાંના શિક્ષકોને જ્ઞાન-ગણિત પછી પરંતુ…

0 Comments

સંજોગ (ભાગ-11)

સંજોગ દેવેન્દ્ર પ્રસાદ દિલ્હી જવાની તૈયારી કરતાં હતાં. તેમની પાછળ રોશને પોતાનાં જ પપ્પાને બરબાદ કરવાનો પ્લાન…

0 Comments

સંજોગ-૧૦

સંજોગ ક્રિષ્નાએ શિવમની મદદ લેવા હાં પાડી દીધી હતી. પણ બદલામાં તેણે કંપની લેવાની નાં પાડી હતી.…

0 Comments