મોઢેરા સુર્યમંદિર વિશે અવનવા તથ્યો

પ્રાચીન મંદિરો હંમેશાં ભારતીય સંસ્કૃતિની ખુબ જ સુંદર જલક બતાવી રહ્યા હોય છે. એવું જ એક મંદિર એટલે મોઢેરા સુર્યમંદિર. તો ચાલો આપણે જાણીયે થોડી અવનવી વાતો મોઢેરાના સુર્યમંદિર વિશે.

0 Comments